Biz Sizi Arayalım
English

İnsan Kaynakları

Politikaları

En önemli başarı anahtarımız insandır...

Garanti BBVA Leasing’de insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. İnsan Kaynakları, Garanti BBVA Leasingin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programlarını yürütür.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

Kariyer Fırsatları Programı

Şirketimizde açık pozisyonlar için önceliği, şirket çalışanlarına veririz. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi ilanlarımız olan Kariyer Fırsatları aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan ilanlara kendileri başvurabilirler. Kriterlere uygun olan adaylar mülakat sürecine dahil edilirler. Çalışanlarımız Kariyer Fırsatı başvurusu yaptığında yöneticilerini diledikleri adımda bilgilendirebilirler.

Garanti BBVA Leasingde Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır

Garanti BBVA Leasingde yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir. Kariyer yalnız şirket içi ile sınırlı değildir. Garanti BBVA ve iştirakleri arasında da geçiş mümkündü

ÖDÜLLENDİRME PROGRAMI


Başarı Ödüllendirme Programları

Çalışanlarımızın performansı ve emeğinin takdir edilmesi gerektiği inancıyla, çalışanlarımıza teşekkürlerimizi ifade edecek, başarısını daha somut ve daha kapsamlı kriterlerle değerlendirecek bir "Başarı Programı" geliştirilmiştir.

Hedeflere ve ölçümlenen performans sistemine bağlı olarak üstün performans göstererek katma değer yaratan veya iş ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmek konusunda özveride bulunan ve başkalarına örnek teşkil eden çalışanlar "Başarı Programı" ile ödüllendirilir. Başarılar kurumsal belleğe kaydedilir. Örnek olaylar benzer başarıların devamını sağlaması amacıyla tüm çalışanlarla paylaşılır, ödül alan çalışanlar intranette tanıtılır.

EĞİTİM


Kariyerinizin her adımında destek

Garanti BBVA Leasing’te her çalışanın kişisel gelişimi ve eğitimi önemlidir. Çalışanlar, işe girdikleri andan itibaren gerekli eğitimleri almaları yönünde teşvik edilirler. Göreve başlayan adaylar, Leasing’i A' dan Z' ye öğrenebilecekleri keyifli bir “Leasing Okulu”na dahil edilirler. Tüm şirket yapılanmasını daha yakından tanıyabilmek amacıyla, teorik eğitimlerin yanı sıra, göreve başlayacakları birimlerde ve pazarlama temsilciliklerinde kısa süreli staj programlarına katılırlar. Staj programlarının ardından görevlerine atanırlar.

Farklılıkları gözetip eşit imkanlar sunar...

Güncel yaklaşım ve uygulamalar eğitimlere entegre edilerek, öğrenme farklılıkları gözetilmekte ve çeşitlendirilmiş eğitim kanalları kullanılmaktadır. Koçluk ve rotasyon uygulamaları, aksiyon planları, deneyim paylaşımlar öğrenme sürecini iş ortamında da sürekli kılmaktadır.

İş sonuçlarını destekler...

Garanti BBVA Eğitim Birimi stratejik iş ortağı olarak görülmekte ve gelişim faaliyetleri iş ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanmaktadır

Teknolojiyi sever...

Eğitimler farklı eğitim teknolojileri ile desteklenmektedir;

• Video, animasyon, metin ve görsel içeriklerden oluşan etkileşimli web tabanlı eğitimler,
• Hem görüntülü hem de sesli olarak uzaktan eğitime olanak sağlayan web konferans sistemi webinar,

Liderleri Buluşturur...

Garanti BBVA ve iştiraklerinin yöneticilerini bir araya getiren çalışanlarımıza özel bir paylaşım ve birlikte öğrenme platformu oluşturmayı amaçlayan "Yöneticiler Zirvesi" her yıl tüm katılımcılara o yıla özel bir konseptle seslenmektedir.

Her yıl teması değişen zirvede, geçtiğimiz yıllarda "Liderlik", "Sürdürülebilirlik", “Yeni Müşteri Çağı”, "Çalışan Mutluluğu" gibi konular gündemdeydi.

Çevresine ve Değerlere Duyarlı...

Garanti BBVA Leasing çalışan ve yöneticileri eğitim faaliyetlerinde de sosyal sorumluluk bilinci ile hayata değer katarlar.

İŞ YAŞAM İLİŞKİSİ


İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temelinde çalışanımıza verdiğimiz değer yatıyor. Bu anlamda her türlü proje ve uygulamanın planlama sürecinden başlayarak attığımız her adımda çalışanlarımızın beklentilerine uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da kurum değerlerimize uygun yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz.

Çalışan odaklı yaklaşımımızın temelinde, çözüm odaklı olmak ve aynı zamanda sunduğumuz tüm hakların sürdürülebilir kılınması yatıyor. Tüm bu hakların yanı sıra çalışanların iş-yaşam ilişkisini sağlamaya, dinamik ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmaya da son derece önem veriyoruz.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmak amacıyla düzenlediğimiz anketlerde çalışanlarımızın beklentilerini ölçümlüyor, ulaştığımız sonuçlar doğrultusunda çözümler geliştiriyoruz. Ölçümlenebilir, açık iletişime dayalı, sürekli gelişen ve sürdürülebilir tüm bu çözümler ve uygulamalar, çalışanlarımızın bu değerli ailemizin çok önemli birer üyesi olduğunu gösteriyor. Düzenlediğimiz Çalışan Bağlılığı Araştırmalarıyla belirlenen başarılı noktaların yanı sıra gelişim alanlarını da düzenli takip ediyoruz.

Tüm kadın ve erkek çalışanlarımızı her türlü insan kaynakları sürecinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın değerlendiriyoruz ve tamamen performansa dayalı bir terfi ve ücretlendirme politikası uyguluyoruz. Öncelikli hedefimiz, insan haklarına tam saygılı bir iş ortamı yaratmak. Bu nedenle kadınlara yönelik ayrımcılığın her türlüsünü kesin olarak yasaklıyoruz.

SOSYAL HAKLAR


Çalışanlarını düşünür...

Genel Müdürlük binalarına ulaşım servisler ile sağlanır. Öğle yemekleri için bölgelere aylık yemek fişleri verilir. Genel Müdürlük çalışanları bina içindeki kafeteryada yemek yerler. Çalışanlarımızın özel sağlık sigortası ve hayat sigortası vardır. Diş tedavisi, gözlük, cam ve lens gibi, özel sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamaları için de şirketimizin hizmetlerinden yararlanılabilirler.

SOSYAL İMKANLAR

Çalışanlarının her zaman yanındadır...

Garanti BBVA Leasing olarak bir aile olduğumuza inanıyoruz. Bu sebeple iş dışında yaptığımız faaliyetlere önem veriyoruz.

• Çalışanlarımıza doğum günlerinde bu mutlu günlerini paylaşabilmek amacıyla hediyeler gönderilmektedir.
• Her yılın son haftasında "Yılbaşı Kutlamaları" kapsamında tüm çalışanlarımızın katıldığı kokteyller organize edilmektedir.
• Çalışanlarının yararlanması amacıyla, ürünlerinde ya da hizmetlerinde indirim uygulayan firmalar ile anlaşmalar yapılmakta ve bu anlaşmalar intranette çalışanlarla paylaşılmaktadır.
• Düzenlediğimiz etkinliklere katılabilir ya da öğlen, akşam ya da hafta sonları Genel Müdürlüğümüzde bulunan spor salonumuzdan yararlanabilirsiniz.

ÜCRETLENDİRME VE PRİM SİSTEMİ


Herkes için kaliteli bir yaşama önem...

Kariyer İmkanları

İçerden yükselme şirketimizin temel yaklaşımıdır. Çalışanlarımız, gösterdikleri performansın karşılığında, “Kariyer Haritaları” ve "Kariyer Fırsatları" programlarıyla şirket içinde ihtiyaç duyulan görevlere geçebilirler. Eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaktadır. Artan sorumluluklarla paralel, sektör ve iç dengeyi gözeten ücret artışları gerçekleşir.

Ücret Artışları

Yılda 1 kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi, sektör ücret verileri dikkate alınarak rekabetçi ücret yapısı sağlanmaktadır.

Ücretlendirme Paketi

Ücret paketi ; aylık maaşın yanı sıra yılda 1 prim ödemesi, yemek fişi, yabancı dil tazminatı ve diğer yan ödemelerden oluşur. Yazılı ve sözlü yabancı dil sınavlarında alınan puan, Yabancı Dil Tazminatı’nın derecesini belirler. İngilizce dilleri için yılda 12 kez olmak üzere tazminat ödenir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın performans süreci, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı olmasından dolayı oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Altı ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanlarımızın performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.