Biz Sizi Arayalım
English Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Toplumu Hizmetleri
Leasing Nedir ?

Leasing Nedir ?

Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım  malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya  verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

BAŞVURU

Kiralama süresi sonunda, söz konusu ekipmanın mülkiyeti kiralayan şirkete devredilir.
Operasyonel kiralama ise, hem kira süresi boyunca hem de kira dönemi sonunda mülkiyet operasyonel kiralama firmasında kalmakta ve kira bitiminde ekipman operasyonel kiralama firmasına iade edilip anlaşma sona ermektedir. Kiracı firma ekipmanın mülkiyetine sahip olmak yerine ondan sağlayacağı faydaya sahip olmaktır.