Biz Sizi Arayalım
English Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Toplumu Hizmetleri
Sat ve Geri Kirala Nedir?

Sat ve Geri Kirala Nedir?

Şirketlerin aktiflerindeki binaları leasing şirketine satıp tekrar kiralanması işlemidir.

Avantajları

İşletme sermayesi açığı olan şirketler satış bedelini leasing şirketinden peşin olarak tahsil etmek suretiyle bilançolarını likit hale getirip, ortaya çıkan fonu işlerine kanalize edebilirler.

Leasing şirketine geri ödemeler uzun vadeye yayılmış finansal kira bedelleri şeklinde olacaktır.
Gayrimenkul işlemlerinde işlem başında gayrimenkulun leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. ( Sat geri kirala olmayan gayrimenkul işlemlerinde hem leasing şirketi tarafından alımda hem de kiracıya devirde binde 40 oranında tapu hacı ödenmektedir.)

Gayrimenkul işlemlerinde süre sonunda kiracıya devir sırasında ise tapu harcı ödenmeyecektir.

Sat ve Geri Kiralama İşlemlerinde Gayrimenkul Vergi İstisnaları

- Kurumlar Vergisi (KV) İstisnası

Finansal kiralama şirketlerine satışı (Sat ve Geri Kirala) ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı (% 100), bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın Kurumlar Vergisinden istisnadır.

İşlemin % 100 Kurumlar Vergisinden istisna olabilmesi için;

1.6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yapılmış bir finansal kiralama sözleşmesi olması,

2.Aynı kanun kapsamında işlemin, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışının yapılması,

3.Sözleşme konusu ekipmanın gayrimenkul olması,

4.Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,

5.Satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması,

6.Satış kazancının, 5 yıl içinde sermayeye ilave olarak kullanılması gerekmektedir.

7.Menkul kıymet, taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumlar bu istisna kapsamında değildir.

- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların

1.Kiralayana satılması,
2.Satan kişilere kiralanması,
3.Devri,
Katma Değer Vergisinden istisnadır.